PELAJAR

JUMLAH PELAJAR SMA MAHMUDIAH 2018


BIL

TINGKATAN
 JUM PELAJAR (L)
JUM PELAJAR (P)

JUMLAH
1
SATU
78
111
189
2
DUA
72
101
173
3
TIGA
107
122
229
4
EMPAT
58
96
154
5
LIMA
77
90
167
  JUMLAH KESELURUHAN                                  912