PELAJAR

JUMLAH PELAJAR SMA MAHMUDIAH 2017


BIL

TINGKATAN
 JUM PELAJAR (L)
JUM PELAJAR (P)

JUMLAH
1
SATU
79
110
189
2
DUA
107
127
234
3
TIGA
82
110
192
4
EMPAT
82
97
179
5
LIMA
59
98
157
  JUMLAH KESELURUHAN                                  939