LENCANA SEKOLAH


AL - QURAN MELAMBANGKAN PANDUAN HIDUP UMAT ISLAM

WARNA HIJAU MELAMBANGKAN AGAMA ISLAM DIMANA SEKOLAH INI ADALAH SEBUAH SEKOLAH AGAMA

WARNA PUTIH MELAMBANGKAN KESUCIAN

WARNA KUNING MELAMBANGKAN KEBESARAN DAN KEDAULATAN SISTEM RAJA DI NEGARA KITA

OBOR MELAMBANGKAN SEMANGAT YANG MEMBARA UNTUK TERUS BELAJAR
·