Bidang Tugas HEM

  1.  Mencadangkan program sokongan untuk pelajr kepada Badan Disiplin Sekolah untuk dilaksanakan bagi memantapkan disiplin dan sahsiah pelajar.
  2. Melibatkan guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi fikiran dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturan-peratuan sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari semasa ke semasa.
  3. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan membimbing dan membantu dalam menangani masalah tersebut.
  4. Membimbng dan menerima pandangan dan cadangan dari pelajar, guru serta ibubapa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.
  5. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal pelantikan pengawas-pengawas sekolah
  6. Merancang segala aktiviti yang berpusatkan pelajar demi kepentingan mereka.